ARTIKLER OG SMÅSKRIFT

PRODUKSJON ETTER 1985

 

Avisartiklar m.m.:

Avisartikkel i Firda i august 1985: “Kampen om skjergarden”- krigshendingar på kysten frå Fensfjorden til Stavfjorden 1940-45.
Hefte i mars 1989: “Nesje Fort 1940-45”.
Ekstra-avis frå Firda i april 1990 – 50 år sidan krigen tok til i Norge: “Fridomskamp”. -større artikkel om “Tyske anlegg og aktivitetar i SF”, med fargekart over fylket. -artiklar om krigshendingar, dagbok april 1940, og oversyn skipsforlis.
Hefte i mai 1991 – 50 år sidan Måløy-raidet:  “Måløy-raidet”, – Commandoangrepet 27. desember 1941.
Større avisartikkel i Firda i desember 1991: “Måløy-raidet  3. juledag 1941”.
Avisartikkel i Firda i oktober 1992: “Den ukjende katastrofen”, – eksplosjonsulukka ved det tyske kystbatteriet på Nesje i juni 1941.
Avisartikkel i Firda i november 1994: “Flyangrepet på D/S Gula ved Risenes i Gulen”.
* Ekstra-avis frå Firda i mai 1995 – 50 år sidan frigjeringa: “Så kom freden” -utdrag frå Fronten er kysten, og artiklar om hendingane på Stavenes og om Bjørn West.
* Ekstra-avis frå Sogn Dagblad i mai 1995 – 50 år sidan frigjeringa: Utdrag frå Fronten er kysten.
Programskrift til Hyllestad kommune i mai 1995:  “Fred og Fridom”, -feiring av 50-års dagen for frigjeringa – 8. mai 1945.
* Ekstra-avisene inneheld masse anna stoff om krigen, frå heile Sogn og Fjordane.
Desember 1996: Artikkel i Systrendingen: “Tyske avdelingar på Leikanger 1940-42”.
Mars 1998: Artikkel i Firdaposten: “Angrepet på Florø hamn i januar 1942”.
Mai 1998: Kart til Bjørn West Musèet i Matre, ”Tyske kystbatteri i Sogn og Fjordane og Hordaland 1940-1945”.
Mai 1998: Tre informasjonstavler om Rugsundøy/Tangane til Bremanger kommune, -kart/tekst/bilete ferdig på skilt juni 1999, sett opp 2000.
Mai 1999: Kart og informasjon til utstilling i Florø, Kystartilleriet 100 år.
Desember 1999: Hefte til Lærdal Turlag, ”Eit oversyn over tyske militære avdelingar i Lærdal 1940-45”.
2000 Februar: Firda, “Då Oldenburg vart senka ved Stad”, Ernst Plöger.
2003 Desember: Firda, ”Spennande dagar” – Alf Skarstein leia HS i Førde i 1945.
2002 Des: Kronikk i Fjordingen, ”Stryn under hakekorsflagget”, tyske avdelingar i Stryn.
2008 Juli: Kronikk i to deler i Fjordenes Tidende, ”Måløyraidet tredje juledag 1941”, Del 1 og del 2.
2008 Juli: Kronikk i Fjordenes Tidende, ”Måløyraidet – starten på Hitlers nederlag ?”.
2010 Mars: Fjordenes Tidende, ”Han var sjefen for det tyske marinesambandet i Måløy”, Rolf Rinner.
2010 April: Bergens Tidende, ”Her blir Bergen inntatt av tyskerne”, Wilhelm Delfs.
2010 Desember: Fjordenes Tidende, ”Skipssjefens endelikt”, Karl Adolf Lohr.
2014 Desember: Ytre Sogn, 23/12, «Tyske krigsminne i YS 1940-45», 30/12, «Krigsdagbok for YS 1940-45».
2016 Desember: Firda, «Kystfortet på Rugsundøy», et verneverdig kystfort
2016 Desember: Fjordenes Tidende, «Tyske kystfort i kamp med Royal Navy», den britiske krysseren HMS Kenya i artilleriduell med kystfortet på Rugsundøy under Måløyraidet 27. desember 1941 

Artiklar i Sogeskrift frå Hyllestad:

2002 Des: ”Krigshendingar i Hyllestad”, norsk MTB-angrep på Åfjorden 1. nov 1944.
2003 Des: ”Flyet i Lølandsmarka”, luftkamp over Hyllestad-Lavikdal 7. april 1945.
2004 Des: ”60 år sidan fredsåret 1945”, nedlegging av tyske leirar i Hyllestad i 1945.
2006 Des: ”Tysk soldat frå Hyllestad til Leningrad”, Gerhart Söhn på Hyllestad høsten 1942.
2008 Des: ”Handelsflåten i krig”, kaptein Peder Brendsdal mista livet i krigsforlis 21. januar 1945.
2008 Des: ”Minesprengd ved Jæren” og ”Torpedert på Hustadvika” to falne i Heimeflåten.
2009 Des: ”Handelsflåten i krig II – sende brev etter torpedering”, Erling Brensdal forliste 6. mars 1942.
2010 Des: ”Krigsteneste april 1940”, 70 år sidan mobilisering og demobilisering, Sigvald Eide.
2011 Juni: Jubileumsbok 150 år, «Hyllestad 1861-2011 – kommunen og folket», kapittel 3, 1940-45.
2011 Des: «Postkort frå Leirvik 1941», Artilleriegruppe Sognefjord og Ernst-Günther Ludwig.
2012 Des: «Postkort frå Hyllestad i 1906», bygda, lensmannsgarden, posten og Hauglandstunet.
2013 Des: «Kven berga jagerflygar Gordon Watt», luftkampen over Hyllestad 7. april 1945.
2014 Des: «Krigsminneåret 2015», kulturminneplan (kommune/fylke), kulturminnesøk (Riksantikvaren).
2015 Des: «Regiment 193 i Hyllestad»
2016 Des: «Krigshistorisk vegvisar»
2017 Des: «Flyet til jagarflygar Gordon Watt er funne»

Artiklar i Førde Historieskrift:

2001 Des: Sogeblad frå Førde kommune 2001, ”Tyske soldatar i Førde”.
2009 Des: ”Oberst von Louisenthal sine minne frå Førde 1944-45”.
2011 Des: „Minne frå krigsvåren 1941“, Åshild og Borgny Ulltang, Else Haugland.

Artiklar i Vågsøy historielag – Årbok 2012:

2012 Des: «Karl Adolf Lohr si siste reise til Måløy», dr. Jürgen E Lohr i Måløy, august 2012.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane:

2000 April-November: 12 krigsminneartiklar til Kulturhistorisk Atlas og Leksikon for Sogn og Fjordane.
2011 Des: Kjelda Nr 3, tre artiklar: 70 år sidan Måløyraidet, Skipssjefen på «Föhn», Dei tyske falne.
2012 Mars: Kjelda Nr 11, ein artikkel: Tyske krigsarkiv som kjelde.
2012 Juni: Kulturhistorisk leksikon, ein artikkel: Krigsminne i Gudvangen – forsvar av vegen mot Voss.
2017 April: Artikkel Vegsperring ved Dregebø nord for Vadheim
2017 Juni: Artikkel Krigsminne i Sogn og Fjordane – Støttepunkt
2017 November: Artikkel: Tyske kystfort i Sogn og Fjordane
2017 November: Artikkel: Krigsminne i Sogn og Fjordane – Kontroll og varsling
2018 April: Artikkel Kystfortet i Vemmelsvik ved Nordfjord

Bidrag i bok-prosjekt Selja Forlag:

2008 Nov: ”Krigsseglarar”, artikkel ”Mista livet like før krigsslutt” (Malvin Toft m.fl.).
2011 Okt: «To levende og to døde», Hva skjedde med Brenning ?, (Egil Ulateig)

Bidrag til andre bok-prosjekt:

2008 Juli: Bakgrunnsstoff til Del I Ervika og krigen i boka ”Krigsforliset Sanct Svithun” av Jan Petter Hoddevik.
2009 Des: Informasjon om tyske festningsverk og bilder til bokverket NRK Fylkesleksikon av Ottar Starheim.

Andre prosjekt:

Eit radioprogram i desember 1991, med Harald Kolset i NRK P2: 50 år sidan Måløy-raidet.
Serie på fire radioprogram i november 1995, med Ottar Starheim i NRK Sogn og Fjordane:
“Tyske festningsverk i Sogn og Fjordane” (Nesje, Fure, Vågsøy, Førde).
Eit radioprogram i 1997, med Ottar Starheim i NRK Sogn og Fjordane: Stadlandet.
Eit radioprogram i 1999, med Ottar Starheim i NRK Sogn og Fjordane: Gestapo i SF.
TV/Video-program 1997-99 av Kurt Helge Pedersen: ”Tilbake til Fortet”, Werner Hohensee tilbake til Nesje Fort i Hyllestad.
April 1990: Indre Sunnfjord NROF, Fylkeskultursjefen m.fl.: Innsamlingsaksjonen kvardagsliv i S og Fj i okkupasjonsåra 1940-1945 .
Des 1995: Prosjektet Norge under okkupasjonen, kart Hyllestad kommune.
2000 April: Informasjon og redigering av heftet ”Kaptein Harald Risnes 1914 – 1967” av Hans Berge.
2005 Nov: To artiklar i Bergensposten, Nr. 2-2005, Statsarkivet i Bergen: ”Territorial-Abschn Bergen 1940-45” og ”Tyske soldatar i Førde”.
2010 April: Artikkel i Lokalhistorisk magasin, Nr 01-2010, ”Handelsflåten i krig – sende brev etter torpedering”.

Foredrag:

2006 Nov 21: Førde Historielag, ”Tysk militær aktivitet  i Førde i krigsåra 1940-45”.
2009 Nov 6  : Folkeakademiet Hyllestad, ”Krigsåra 1940-45 i Hyllestad kommune”.
2010 Okt 8  : Folkeakademiet Hyllestad, ”Daglegliv under okkupasjonen”.
2019 Okt 29: Tromsø Militære Samfunn, «Lyngenlinjen».