MINE BØKER

REGIMENT 193

Fra Tyskland til Vestlandet langs norskekysten
til ishavsfronten 1940 – 1945

(Forlaget Kristiansen – Narvik 2015)

Historien om et tysk infanteriregiment fra luftlanding på Sola flyplass april 1940 til Fiskerhalsfronten og tilbaketoget til
Troms 1944-45

 360 sider, 175 bilder fra krigen, 15 kartskisser, 69 illustrasjoner og faksimiler av tyske dokument

LYNGENLINJEN

Hitlers siste skanse i Norge 1945
Lapplandsarméens krigsdagbok 1944-45

(Ares Forlag AS 2019)

285 sider, 98 bilder, 6 kart,
17 illustrasjoner/ faksimiler av tyske dokumenter,
og 11 talloversikter.

To originale tyske ordrer er oversatt til norsk:
Utbygging av Lyngenfronten datert 5/11 1944
Evakuering av Nord-Norge datert 29/10 1944

KALD KRIG

Forsvarets stående avdelinger og
forsvarsanlegg 1945-1995

(Ares Forlag AS 2023)

360 sider, 322 bilder, 10 kartoversikter

FRONTEN ER KYSTEN!

Oversyn over tyske festningsverk i Sogn og Fjordane 1940-45

(Eige forlag 1995/1999)

184 sider, 79 bilder/2 i farger frå krigen, 13 illustrasjonar og faksimiler

21 kystfort omtalt, 17 med kartskisser, 6 andre kartskisser

1 fargekart med kystfort og støttepunkt på kysten av Sogn og Fjordane i april 1945, 1 kart alle kystbatteri i Sogn og Fjordane og Hordaland

Oversikt over alle sperreplaner, minefelt og sjøminefelt i Sogn og Fjordane

KYSTFORT I KAMP!

Batterie Egersund i kamp med Royal Navy 1944-45

Historien om en tysk soldat i Marineartilleriet 1942-46

(Ares Forlag AS 2016)

 250 sider, 93 bilder, 5 kartskisser, 11 illustrasjoner