NYE BOKPROSJEKT

 

Aktuelle prosjekt under planlegging

Historier fra andre verdenskrig
1940 – 1945

Historier fra den kalde krigen
1945 – 1995