KONTAKT

Primær postadresse:
Kjell-Ragnar Berge
Symretunet 12
6812 Førde

Sekundær postadresse:
Kjell-Ragnar Berge
Hyllestadvegen 437
6957 Hyllestad

E-post: k-rberge@online.no

KJØP AV BØKER

Noen av bøkene er fremdeles til salgs.
Ta kontakt på epost for pris og bestilling.