MEDFORFATTER

HAVET TOK

113 forlis og skipsulukker i Sogn og Fjordane

(Magnus Helge Torvanger red.)

(Selja Forlag 2003/2017)

20 artiklar om krigsforlis 1940-45, 8 forlis under Måløy-raidet, liste med alle skipsforlis i Sogn og Fjordane krigsåra 1940-45

KRIGSÅR

Liv og lagnader i Sogn og Fjordane 1940-1945

(Grethe Eithun, Kjell-Ragnar Berge, Hermund Kleppa)
(Selja Forlag as 2005)

480 sider, kring 125 artiklar frå alle kommunane i fylket, krigsdagbok og tyske støttepunkt, mobilisering i april 1940, alle falne, i fangenskap, krigsminnesmerke og krigsgraver